kancelaria adwokacka domaradzka

Sprawy bankowe – bankowy tytuł egzekucyjny

 

Mimo że ustawodawca w 2015 r. uchylił w ustawie Prawo bankowe przepisy regulujące zasady wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych, to jest wiele spraw, kiedy te tytuły zostały wystawione przed zmianą ustawy. Oznacza to, że banki mają prawo się nimi posługiwać. Dłużnik nie jest jednak pozbawiony możliwości obrony swych praw. Bankowy tytuł egzekucyjny musi bowiem spełniać szereg wymogów formalnych, aby nadać mu klauzulę wykonalności, która daje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W mojej kancelarii prawnej uzyskasz profesjonalną poradę na temat tego, czy wystawiony bankowy tytuł egzekucyjny można skutecznie zaskarżyć.

W praktyce bardzo często zdarza się, że bank sprzedaje przysługującą mu wierzytelność firmom windykacyjnym albo funduszom sekurytyzacyjnym. W takiej sytuacji doradzę, czy jest możliwość uwolnienia się od długu, często nawet w całości. Warto również wiedzieć, że z chwilą przejęcia wierzytelności przez inną firmę wykupującą długi, rozpoczyna się cenna gra na czas.

Jeżeli firma windykacyjna, która nabyła dług od banku, wniosła przeciwko Tobie pozew, to jest to ostatni, ale i zarazem najlepszy moment, by podjąć obronę w celu uwolnienie się od długu.

Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią prawną, jeżeli potrzebujesz pomocy w tej dziedzinie.

kancelaria adwokacka domaradzka