kancelaria adwokacka domaradzka

Sprawy rozwodowe – adwokat od rozwodów

 

Rozwód można uzyskać wyłącznie w sądzie, pamiętać jednak trzeba, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie ma obowiązku rozwieść małżonków. Sąd odmówi rozwodu, gdy przykładowo jest on sprzeczny z dobrem dziecka lub zasadami współżycia społecznego.

Wsparcie adwokata w postępowaniu rozwodowym ma wiele dobrych stron. Przede wszystkim dobry prawnik zna pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu oraz potrafi je przenieść na grunt konkretnej już sprawy rozwodowej. Po drugie, rozwodzący się nie musi być obecny na każdej rozprawie, gdyż zastępuje go wtedy prawnik. Analogicznie w przypadku obecności w sądzie klient zawsze posiada wsparcie w postaci swojego pełnomocnika. Ponadto adwokat nie tylko pomoże uzyskać rozwód, ale też udzieli pomocy prawnej w takich kwestiach jak: alimenty, władza rodzicielska, zarządzenia opiekuńcze, postępowanie zabezpieczające, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania itd.

W przypadku adwokatów rozwodowych niezwykle ważna jest również empatia oraz wsparcie psychiczne, jakie zapewniają klientowi w tym niełatwym okresie. Jednocześnie dobry prawnik wzbudza poczucie bezpieczeństwa i niweluje stres związany z niepewnością co do rezultatów postępowania rozwodowego.

 

kancelaria adwokacka domaradzka