kancelaria adwokacka domaradzka

UMOWY

 

W mojej KANCELARII ADWOKACKIEJ WE WROCŁAWIU uzyskasz pomoc prawną adwokata specjalisty z dziedziny prawa umów cywilnoprawnychkontraktów handlowych.

Obszary praktyki mojej kancelarii to:

Analiza umów – analizując przedłożoną mi treść umowy czy jej projektu, doradzam w zakresie jak najlepszego zabezpieczenia interesów klienta, precyzuję prawa i obowiązki stron, zwracam uwagę na tzw. kruczki prawne, podpowiadam rozwiązania i wyjaśniam niejasne pojęcia czy klauzule zawarte w treści umowy.

Sporządzanie umów –największym zainteresowaniem cieszą się umowy zlecenia, najmu, w tym najmu okazjonalnego, o pracę czy umowy o dzieło albo kupna-sprzedaży. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w sporządzeniu umowy spółki cywilnej, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (także w zakresie wypełnienia formularzy). Projektuję każdyrodzaj umowy o charakterze cywilnym czy gospodarczym, a także pomagam w negocjacjach.

Przedsądowe wezwania do zapłaty, proces – kiedy strony nie potrafią załatwić ugodowo między sobą sporu, wówczas podejmuję konkretne czynności przedsądowe, polegające na skierowaniu tzw. monitów, wezwań do zapłaty lub zawezwania do próby ugodowego załatwienia sprawy. Wreszcie zastępuję mojego klienta w procesie przed sądem, począwszy od napisania pozwu po reprezentację w ewentualnym postępowaniu odwoławczym, a następnie postępowaniu egzekucyjnym.

kancelaria adwokacka domaradzka